Konge-Åsen, den 16. marts 2018

 

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen "Konge-Åsen"

onsdag den 25. april kl. 19.00 på hotel Postgården i Skælskør

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger regnskab for 2017 og forelægger budget for 2018

4. Behandling af indkomne forslag

    Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

5. Fastlæggelse af kontingent.

    6. Valg til bestyrelsen

    På valg er:

         Hans Henning Larsen, Konge-Åsen 13, (modtager genvalg)

         Michael Rosenfeld, Konge-Åsen 26, (modtager ikke genvalg)

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Evt.