Konge-Åsen den 30. aug. 2017

Hjertestarter.

Da Meny lukker og slukker den 22. sep. ville den ny opsatte hjertestarter gå tabt på grund af manglende strøm.
Det er heldigvis lykkedes, at finde et nyt hjem til den, hvor den geografisk vil dække mange mennesker.
Skælskør boligselskab har taget positivt imod idéen og hjulpet med, at få den installeret ved hovedindgangen på deres administrationsbygning, Rådmandsvej 28 i Skælskør.
Det har været vigtigt, at finde et sted, som mange kender og hvor den er tilgængelig for alle hele døgnet.
hjertestarter ny

Førstehjælpskursus.

Da grundejerforeningen er sponsor på en hjertestarter, er vi blevet tilbudt et førstehjælpskursus til en god pris. Det har vi taget imod, så du inviteres hermed til at deltage.

Det sker lørdag den 28. oktober fra kl. 10 – 14:30 i Beboerhuset Degnevænget 53, 4230 Skælskør.

Vi sørger for lidt at spise og drikke undervejs.

Du vil få undervisning i brugen af en hjertestarter og alt den nye viden inden for førstehjælp.

Jeg skal have din tilmeldelse senest mandag den 23. okt.

Vi må max. være 16 på holdet så først til mølle….


 

Bump på Kobækvej

Siden rødkålsproduktionen flyttede til Skælskør, har vi i Konge-Åsen været vidne til den stigende tunge trafik til og fra Bähncke. Det har givet nogle uheldige konsekvenser for dem der bor nærmest kobækvej. Derfor har jeg rettet henvendelse til kommunen om, at få fjernet nogle at de fartdæmpende bump, hvor der konstant bliver bremset og speedet op. Det er nu blevet godkendt på et udvalgsmøde og de iværksætter fjernelsen af 2 måske 3 bump på strækningen inden længe.


Asfalt og kloakdæksler

Som flere har observeret er stamvejens T-kryds i øst i meget dårlig forfatning, trods flere forsøg på udbedring. Kommunen har nu på opfordring  sendt en ordre på en helt ny belægning i krydset.

Da jeg vil have det udført i rød asfalt, er der leveringstid, så det sker en gang i sep. har de lovet.

Jeg har bedt om div. udbedringer på stamvejen, nu de kommer her med grejet og rød asfalt, men har ikke fået svar på dette fra kommunen endnu.

SK Forsyning har erkendt, at ca. 12 af deres kloak dæksler i Konge-Åsen ikke lever op til forskrifterne. De vil til stor overraskelse blive udbedret snarest.


Græsmark over for T-kryds

Vores øjebæ i Konge-Åsen ligger som alle kan se fortsat uberørt, trods en aftale med HD Ejendomme om, at holde bevoksningen nede efter planering af grøfterne. Efter gentagende henvendelser til dem er sagen gået i hårdknude. De er løbet fra aftalen og vil kun slå arealet en gang pr. år i sep. Begrundelse: der lever en masse vilde dyr som f.eks. hare og rådyr på området.

Det er dybt utilfredsstillende og jeg agter ikke at opgive her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

v./ Hans Henning Larsen

Konge-Åsen 13

23 23 16 45